top of page

IKC De Kindertuin

Maassluis, 2018

Het komt niet vaak voor dat bij de nieuwbouw van een school al in de ontwikkelingsfase wordt nagedacht over het plein.  De Kindertuin was hierop een uitzondering, al een jaar voordat er gebouwd ging worden werd nagedacht over de inrichting van de buitenruimtes. In het ontwerp van de school was ook een dakterras opgenomen.

Doordat we ruim op tijd bij het project betrokken werden kon het subsidietraject tijdig doorlopen worden en waren de financiering en het definitieve ontwerp klaar, om met de aanleg van het plein aan te sluiten op de planning van de aannemer. Bij de opening van de school kon dan ook gelijktijdig de buitenruimte in gebruik worden genomen. Door nauw overleg en gezamenlijke planning konden delen van het ontwerp kostenbesparend worden aangelegd. 

 

Het dakterras was bij dit project de kers op de taart, omdat het toch altijd weer een uitdaging blijft om binnen de grenzen van het toelaatbare gewicht, een ecologisch interessante plek te creëren waar ook nog een hele klas les kan krijgen. Wij zijn trots op het eindresultaat.

Naar de andere projecten

bottom of page