top of page
ontwerp.png

Ontwerp

De ontwerpfase begint met het uitgebreid in kaart brengen en ordenen van de wensen en de mogelijkheden. Vaak hebben de belanghebbenden hier al diverse ideeën over en gaan wij actief aan de slag met het vergroten van deze input door middel van klantinterviews, brainstormsessies, een presentatie, etc.
Voor zover de wensen van de kinderen nog niet in kaart zijn gebracht gebeurt dat in deze fase, meestal verzorgd door leraren en/of de leerlingenraad, maar soms ook door onszelf.  De ontwerpfase kent altijd minimaal één, maar vaak meerdere terugkoppelmomenten, waarbij we kijken of het ontwerp aansluit bij de wensen en mogelijkheden. Hierna volgen enkele aanpassingen tot er een ‘droom’- ontwerp ligt, waar iedereen achter staat.

bottom of page