top of page

Over ons

StadsOase is een coöperatie van vier ondernemers met een gedeeld enthousiasme voor natuur, stedelijke ecosystemen, en avontuurlijk spelen. Deze vertalen we sinds 2015 in het vergroenen van o.a. schoolpleinen en speelterreinen in de regio Rijnmond. Aan de hand van inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland, onze eigen creativiteit en met vallen en opstaan, hebben wij onze visie, stijl en werkwijzen gevormd, die we blijvend door ontwikkelen.

 

Met de natuurlijke speelterreinen die wij aanleggen, laten wij kinderen spelenderwijs vertrouwd raken met natuur, en opgroeien in een gezonde omgeving die beweging stimuleert. Veel van de door ons ontwikkelde terreinen zijn openbaar en ingericht als een ontmoetingsplek voor jong en oud. Hiermee hopen we een steentje bij te dragen aan een sociale en harmonieuze samenleving. Onze inspanningen leveren een bijdrage aan ecosysteemdiensten zoals temperatuurregulatie (met name verkoeling van de bebouwde omgeving), waterberging, voedsel (kruiden, fruit , noten, bessen) en de biodiversiteit.
 

Onze interesse blijft niet beperkt tot speelterreinen, we willen in de toekomst ook onze andere ambities op het gebied van (stedelijke) ecosystemen op pakken en zijn hier ook al mee bezig. Voorbeelden hiervan zijn voedselbossen (zie ook: Voedselbos Vlaardingen), ecosysteemherstel, groene daken en productontwikkeling.

DSC_1436_Holger_klein.jpg

Holger Breek
Ontwerper

Toen mijn zoon naar de basisschool ging werd ik geconfronteerd met herinneringen uit mijn jeugd. De overweldigende leegte van het begrensde en betegelde plein en de blijdschap na schooltijd wanneer je vrij buiten kon spelen. 

Herinneringen uit een ver en vrij recent verleden gebruik ik in mijn werk voor StadsOase. 

DSC_1422_Rens_klein.jpg

Rens Labadie
Coördinatie

De liefde voor de natuur zit er van jongs af aan in, van natuurboeken uitpluizen tot buiten rondstruinen. StadsOase biedt me het platform om deze liefde te delen en verspreiden. Mijn interesses, organisatorische vaardigheden en studie 'ecosysteemdiensten' kan ik hier benutten en inzetten voor een groter geheel. Ik geniet van deze werkzaamheden in combinatie met de fysieke arbeid.

Maarten.jpg

Maarten den Breeijen

    Ontwerp en uitvoering

Sinds januari ‘22 ben ik bij de coöperatie aangesloten. Tijdens mijn studie Industrieel ontwerpen heb ik geleerd om mij in te leven in de belevingswereld van kinderen en daar vanuit ontwerpen te maken. Daarnaast ben ik opgeleid als houtbewerker wat goed van pas komt bij het maken van natuurlijke speeltoestellen. Een jaaropleiding ‘Ecologisch tuinontwerpen’  heeft mij breed toepasbare kennis over ecologie bijgebracht.

DSC_1356_Jeroen_klein.jpg

Jeroen Hooijmeijer

Voorman

Ik heb in ruim 25 jaar een schat aan kennis en ervaring opgedaan op het gebied van beplanting. De afgelopen jaren ben ik mij meer gaan specialiseren in eetbare beplanting en robuuste aanplant op natuurlijke (speel)plekken. 

De plant op de juiste plek, bloesemboog en oog op de seizoenen is een belangrijk onderdeel in de beplantingsplannen die ik maak. 

Kinderen de gelegenheid geven om meer te kunnen spelen tussen en rondom het groen is mijn streven.

DSC_1371_gergo_2_klein.jpg

Gergő Bérci
Ontwerp en uitvoering

Tijdens mijn studie Landschapsarchitectuur, realiseerde ik mij dat ik, naast natuurbescherming en het vormgeven van landschappen, ook een grote interesse heb voor natuurlijk spelen. Mijn doel binnen StadsOase is mij in te zetten om de beste speelplekken te creëren, waar huidige en komende generaties in dagelijks contact met de natuur kunnen spelen, ontspannen en zichzelf ontwikkelen.

Partners

Logo_Snoepjestuin_CMYK_900px-HofArk-02.p
logo-primo-schiedam.png
springzaad.png
groenblauwe.png
irado.png
CE-logo vierkant.png
0a322bb6-668f-425f-94b2-eeeae811f796_thu
jvhduig2.png

Jeroen Verhoeff Natuurschilder

blijdorp.png
bottom of page