top of page

De Westhoek

Maassluis, 2019

Dit was de eerste school waarbij StadsOase twee pleinen heeft aangelegd: een peuterplein én het bovenbouwplein. Dit gaf de mogelijkheid om de kinderen buiten te laten spelen op het plein waar niet gewerkt werd.

Vooral het kleuterplein was enorm uitdagend en leuk om te doen vanwege het dijktalud waar het tegenaan ligt. De gemeente Maassluis was zo genereus dat dit bij het plein getrokken mocht worden. Zo waren er automatisch niveau verschillen aanwezig, hetgeen een plein altijd spannender maakt. 

Watermanagement was door het hoogteverschil in het terrein een belangrijk onderdeel in dit ontwerp. StadsOase streeft er altijd naar zoveel mogelijk hemelwater af te koppelen, maar hier verzamelde het water zich op de laagst gelegen delen vanwege de schuinte in het terrein. Dit is opgelost door o.a. onder het podium een waterberging (wadi) te creëren en aan de voet van het dijktalud langs de zandbakrand een drassige plek toe te staan, aangeplant met waterminnende beplanting die ook goed tegen droogte kan. De oude zandbak werd omgevormd tot 'piratenschip' met aanmeersteiger over dit natte deel heen. 

Naar de andere projecten

bottom of page