top of page

IKC De Regenboog

Maassluis, 2017

Bij de regenboog hebben we in het ontwerp dankbaar gebruik gemaak van de reeds aanwezige Lindes. Door uit het deel van het plein waar de bomen stonden alle bestrating weg te halen en met keien, boomstammen en grond heuvels te maken, hebben we een bossfeer gecreërd en de bomen doen opleven. Tussen deze heuvels ligt een ‘dal’ met daar overheen een touwbrug. Onder de bomen zijn houtsnippers aangebracht die zorgen voor een adequate valondergrond bij het spelen en, na vertering, voor voeding voor de bomen. De houtsnippers worden aangevuld tijdens het ouderhoud, hetgeen een groep ouders als taak op zich heeft genomen. 

Van een deel van het dak van de school wordt regenwater, via een moerasplantenbak en waterloop, over het bestrate deel van het plein, naar de houtsnippers geleid zodat het in het midden van de bomen kan bezinken. Zo is hier duidelijk een stukje watermanagement inzichtelijk gemaakt en kunnen de kinderen er ook nog mee spelen. 

 Op het kleuterplein hebben we met toestemming van de gemeente Maassluis een deel van een openbare groenstrook bij het plein kunnen betrekken. Door in de groenstrook de prikkelstruiken weg te halen en de overige goed gewortelde struiken te laten staan, ontstonden er paadjes waar de kinderen doorheen kunnen spelen. Zo was er voor dit deel van het plein, door inventieve samenwerking tussen diverse partijen, voor een laag bedrag een enorme toevoeging aan het natuurlijk spelen mogelijk.

Naar de andere projecten

bottom of page