top of page

Montessori Schiedam

Schiedam, 2015

Montessori Schiedam Speelheuvel loopplankjes van podium naar podium in een kring copy.jpg

Het eerste schoolplein op het CV van StadsOase, hoewel we toen nog niet onder die naam opereerden. Holger was bij dit project een initiërend ouder, de ontwerper van het plan en lid van de ouderwerkgroep “Het Groene Schoolplein”. Jeroen en Rens waren betrokken bij de aanleg. De ontwikkeling van GroenBlauwe schoolpleinen, stond letterlijk nog in de kinderschoenen in Nederland. Door een intensief participatietraject te doorlopen in alle groepen kon een wensenlijst worden opgesteld van zowel kinderen als leerkrachten. 

Zo werden o.a. een buitenleslokaal en tunnelbuis opgenomen in het ontwerp. Vooral de aanleg van de tunnelbuis was een enorme uitdaging. 

De kennis die bij dit project is opgedaan legde een solide basis voor de werkwijze van StadsOase.

bottom of page