top of page

Casa dei Bambini

Schiedam, 2018

Dit is een van de weinige speelterreinen die wij exclusief voor kinderen van 0 tot 4 jaar hebben gerealiseerd. Dit brengt enerzijds beperkingen met zich mee op het gebied van veiligheid en biedt anderzijds extra kansen omdat beplanting en spelelementen minder robuust hoeven te zijn. In een kleine intieme tuin hebben we een divers speel landschapje ingericht met o.a. een speelhuisje, glijbaan, loopplank, zandbak en veel inheems groen. Dit sluit perfect aan bij de filosofie van het op de ideeën van Maria Montessori gestoelde kinderdagverblijf: zij zag immers de natuur als belangrijke leeromgeving voor het kind. 

bottom of page