top of page
aanleg.png

Aanleg

In de regel leggen wij onze ontwerpen zelf aan. We zien hierbij niet alleen toe op de uitvoering, we werken actief mee ‘in het veld’. Vaak voeren we een groot deel van de arbeid zelf uit, waarbij we onderaannemers inhuren, bijvoorbeeld voor het zwaardere materieel als graafmachines, voor specialistische klussen zoals electra, loodgieterswerk, fijn metselwerk of grote stukken straatwerk.  Waar mogelijk betrekken we de leerlingen van scholen waar we werken bij de aanleg. Op deze manier doen zij een leuke, waardevolle werkervaring op en zijn ze meer betrokken bij het eindresultaat, waardoor ze beter met het plein en de beplanting omgaan. Bovendien kan een klas kinderen een heleboel werk verzetten, hetgeen tijd en geld bespaart! Wanneer er animo voor is kunnen ook ouders, leraren, buurtbewoners en andere vrijwilligersgroepen op bepaalde momenten meewerken.
Afhankelijk van de grootte van het project neemt de bulk van het project enkele weken tot maximaal 2 maanden in beslag. Vóór de oplevering laten wij eventuele speeltoestellen altijd keuren en certificeren door een daartoe bevoegde onafhankelijk partij. De aanplant wordt gedaan wanneer het seizoen en de omstandigheden daarvoor geschikt zijn.

bottom of page