top of page

Groenblauwe Schoolpleinen

...wat zijn dat?

Groene schoolpleinen zijn inmiddels vertrouwd, maar  de term 'groenblauw' doet nog weleens wenkbrauwen fronsen. Een groenblauw schoolplein van StadsOase is een plein met in ieder geval veel beplanting ('groen' ), natuurlijke spelaanleidingen (zoals boomstammen, keien en hoogteverschillen), eetbare vaste planten (bessen, fruit, noten, kruiden)  en ruimte voor biodiversiteit. Het 'blauw' heeft betrekking op de belangrijke rol van water in onze ontwerpen.  We zorgen er voor dat zoveel mogelijk regenwater kan infiltreren in de grond, waarvan de planten en het bodemleven in drogere tijden profiteren. Dit levert bovendien een belangrijke kostenbesparing op, doordat er minder water naar het riool stroomt en moet worden gezuiverd. Bovendien vermindert het wateroverlast en -schade voor de omgeving. Dit 'blauwe'aspect vormt een belangrijke reden voor o.a waterschappen en gemeenten om de aanleg van groenblauwe pleinen mede te financieren.

P212-SO-gras groen.png
P212-SO-gras groen.png
P212-SO-gras groen.png
bottom of page