top of page
DKT-logo-fc.jpg

Samen met de Stadsoase is er twee jaar geleden begonnen met een verkennend gesprek om het speelplein van ons nieuwe Integraal Kind Centrum in te richten. Tijdens dit gesprek werd meteen duidelijk dat dit het bedrijf was die we zochten! Ze kleuren niet binnen de ‘standaard lijnen’, maar komen juist met alternatieve ideeën en denken mee in wat uitdagend is voor de kinderen en wat daarnaast een onderzoekende houding uitlokt. 

Gedurende de gehele periode is alles netjes gecommuniceerd, zijn we niet voor onverwachte kosten komen te staan en zijn we geholpen in de aanvragen van verschillende fondsen. Ook bij de afhandeling hiervan en voor het onderhoud in de toekomst zijn goede afspraken gemaakt. Buiten dit hele proces is de uitvoering van ons speelplein én buitenlokaal/daktuin grandioos! We merken dat de kinderen door deze invulling van het plein veel meer hun energie in de pauzes kwijt kunnen, waardoor er meer rust in de groepen is. Het gedrag van kinderen is positief veranderd, doordat er genoeg uitdaging is voor iedereen. Dit plein bevordert het samenspel, je mag je verstoppen in de verschillende hutjes of achter de keien, je kan optreden op het podium en bovenal lekker klimmen en klauteren!

Een visiteplaatje voor het IKC én vele gelukkige kinderen… Bedankt!!

 

Gisela van Gijn, directeur IKC De Kindertuin

bottom of page