top of page
Logo-OBS-De-Taaltuin-CMYK.png

Inmiddels is de verbouwing van het plein gerealiseerd, is de beplanting gedaan en kan er gezamenlijk  gegroeid worden. Tijdens pauzes en na schooltijd wordt er volop gespeeld, terwijl er onder  schooltijd allerlei activiteiten plaatsvinden. Het plein is meer een verlengstuk van de school  geworden, waarbij leren niet alleen plaatsvindt in het klaslokaal. Door het aanbrengen van  verschillende terrassen, die in hoogte van elkaar verschillen, worden kinderen uitgedaagd om meer  te bewegen en te balanceren. Naast aandacht voor natuur in de vorm van paadjes in het groen, rust  en verstopplekken en een moestuin is er ook voldoende ruimte voor sport en spel. Vakdocenten  sport, natuur en techniek nemen de kinderen mee naar buiten om gericht te bewegen, beleven en te  ontdekken. Groepsleerkrachten gebruiken de ruimtes voor buitenlessen en ‘bewegend leren’.

 

Elsje Miedema, directrice OBS de Taaltuin

bottom of page