top of page

Tamboerstraat, Rotterdam

Aandachtspunten: Meerdere uitdagingen. Ten eerste moeten er totaal rond 8000 fietsen op de twee pleinen geplaatst kunnen worden. Ten twede is het plein erg gezakt en werd met piepschuim opgehoogt. De situatie vraagt voor een aparte oplossing. Het plein werkt als een groendak. Hierop werden cortenstale plantvakken aangebracht en gevuld met daksubstraat. Op allebeie pleinen probeerden wij naast de fietsen ook ruimtes te creeeren waar de studenten tijdens de pauze kunnen chillen.

bottom of page